15 13.616723 100.385149 https://www.inventmining.com arrow 0 arrow 0 1 อีเมลของคุณถูกส่งแล้ว! เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองใหม่อีกครั้ง NEW HOT SALE cookie-true 600
Ledger Nano S ตู้เซฟสำหรับสกุลดิจิตอลของคุณ -- สั่งซื้อได้แล้ววันนี้! AntMiner S9 เครื่องขุด BTC / BCH ที่แรงแซงทุกคอยน์ -- พร้อมจัดส่งทันที!
0

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

“เรา” หรือ “Invent Mining” หมายถึง บริษัท สร้างค่าทรัพยากร จำกัด (Invent Mining Co., Ltd.) และ “เว็บไซต์” หมายถึง https://www.inventmining.com (เว็บไซต์ที่ท่านกำลังใช้บริการอยู่) ซึ่งรวมถึงชื่อ Sub-domain อื่นๆ และส่วนภายใต้ของโดเมน เว็บไซต์ Invent Mining จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องขุดบิทคอยน์ (หรือเรียกว่า Bitcoin Miner) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสัญญาระหว่างท่านและ Invent Mining (“ข้อตกลง”) โปรดอ่านข้อตกลงอย่างละเอียด เพื่อยืนยันว่าท่านเข้าใจและยอมรับข้อตกลงนี้ การใช้บริการเว็บไซต์ของเราถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กล่าวมาทั้งหมด โปรดเลี่ยงการใช้บริการของเราหากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กล่าวมาข้อใดข้อหนึ่งและ/หรือทั้งหมด

1.) บทนำเกี่ยวกับบริการของเรา

ข้อตกลงนี้จะกำกับดูแลการใช้บริการของ Invent Mining (“บริการ”) ซึ่งท่านจะสามารถซื้อ หรือใช้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องขุดบิทคอยน์ (รวมเรียกว่า “เครื่องขุด” หรือ “เครื่อง”) บริการของเราประกอบไปด้วย ร้านขายเครื่องขุดบิทคอยน์และอุปกรณ์ บริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ บริการติดตั้งและตั้งค่าระบบเครื่องขุด และบริการซ่อมแซมเครื่องขุด

1.1.) การใช้บริการของเรา

ท่านสามารถรับบริการทั้งแบบสั่งซื้อสินค้าหรือแบบใช้บริการอื่น ซึ่งเราจะเรียกว่า “ธุรกรรม” ธุรกรรมแต่ละรายการจะเป็นสัญญาระหว่างท่านและ Invent Mining และ/หรือท่านและบุคคลหรือนิติบุคคลที่จัดหาสินค้าหรือบริการให้ท่าน

1.2.) สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ของเราจะยึดหน่วย “บาทไทย” (หรือ “บาท”) เป็นหลัก ราคาที่แสดงทั้งหมดจะอยู่ในหน่วยบาท แต่ท่านสามารถเลือกชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยบิทคอยน์ได้ ราคาบิทคอยนท์จะยึดตามอัตราแลกเปลี่ยนของ BX ณ เวลาที่ท่านได้ทำธุรกรรม เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนของบิทคอยน์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราขอสงวนสิทธิในการคืนเงินในรูปแบบบิทคอยน์ให้แก่ลูกค้าเมื่อได้ทำการชำระเงินแล้วทุกกรณี

1.3.) ขอบเขตการจัดจำหน่ายและให้บริการ

การจัดจำหน่ายและจัดส่งสินค้าจะอยู่ภายในราชอาณาจักไทยเท่านั้น ขอสงวนสิทธิในการส่งสิ้นค้าออกนอกประเทศ นอกเสียจากท่านจะมีผู้ดำเนินการขนส่งสินค้าหรือบริษัทรับขน (Freight Forwarder) สำหรับส่งสินค้าออกนอกประเทศให้ท่านอยู่แล้ว

สำหรับการบริการจะไม่จำกัดอยู่แค่ภายในราชอาณาจักรไทย เราสามารถส่งพนักงานเพื่อให้บริการท่านถึงที่ตราบใดที่สถานการณ์เอื้ออำนวย (ไม่มีเหตุการณ์ทางการเมือง การก่อการจลาจล สงครามกลางเมือง หรือเหตุอื่นๆที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้) ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางไป/กลับและจัดหาที่พักให้แก่พนักงานของเรา

1.4.) ยินยอมรับทราบเงื่อนไขการให้บริการ

การใช้บริการเว็บไซต์ของเราถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กล่าวมาทั้งหมด โปรดเลี่ยงการใช้บริการของเราหากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กล่าวมาข้อใดข้อหนึ่งและ/หรือทั้งหมด

2.) สินค้าและบริการ

ท่านจะสามารถซื้อสินค้า หรือใช้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องขุดบิทคอยน์ สินค้าและบริการทั้งหมดของเราระบุอยู่หน้าเว็บไซต์ https://www.inventmining.com ราคาสินค้าที่ระบุบนหน้าร้านค้า (Store) ยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า เราจัดส่งผ่านเคอรี่เอ็กซ์เพรส (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “การจัดส่งสินค้า” ด้านล่าง) ท่านสามารถมารับสินค้าเองได้ที่เหมืองและไม่ต้องเสียค่าจัดส่งสินค้า

2.1.) สินค้า

หมวนนี้ครอบคลุมถึงเงื่อนไขโดยรวมของสินค้า สินค้าแต่ละชนิดและ/หรือยี่ห้อมีเงื่อนไขทั้งหมดที่แตกต่างจากกัน โปรดศึกษาเงื่อนไขของสินค้าที่จะซื้อให้ดีก่อนทำการสั่งซื้อ การที่ท่านสั่งซื้อสินค้ากับเราถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุวนหน้านี้

2.1.1.) เครื่องขุดและเพาเวอร์ซัพพลาย

เราจัดจำหน่ายเครื่องขุดในสามรูปแบบดังนี้ เครื่องขุดทั่วไป เครื่องขุดมือสอง และเครื่องขุดสั่งจอง แต่ละรูปแบบมีเงื่อนไขที่ต่างกัน โปรดศึกษาเงื่อนไขของเครื่องขุดรูปแบบที่ท่านซื้อให้ดีก่อนซื้อเครื่องขุด การที่ท่านซื้อเครื่องขุดกับเราหมายความว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้แล้ว

2.1.1.1.) เครื่องขุดทั่วไป

เครื่องขุดทั่วไปหมายถึงเครื่องขุดและ/หรือเพาเวอร์ซัพพลายที่ไม่ได้ระบุเป็น “มือสอง” “จอง” หรือ “สั่งจอง” สินค้าประเภทนี้จะผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพโดยเรา สินค้าในกลุ่มนี้ผ่านการทำงานไม่เกิน 30 วันเพื่อทดสอบว่าเครื่องขุดใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหา มาพร้อมประกันจากเรา ให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าที่ซื้อไปสามารถใช้งานได้ปกติ

2.1.1.2.) เครื่องขุดมือสอง

เครื่องขุดและ/หรือเพาเวอร์ซัพพลายที่ระบุเป็น “มือสอง” หมายถึงสินค้าที่ผ่านการใช้งานมากกว่า 60 วัน สินค้าประเภทนี้มาพร้อมประกันจากเรา เครื่องขุดและเพาเวอร์ซัพพลายทุกเครื่องได้รับการดูแลอย่างดีโดยผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการทำงาน

2.1.1.3.) เครื่องขุดสั่งจอง

เครื่องขุดและ/หรือเพาเวอร์ซัพพลายที่ระบุเป็น “จอง” หรือ “สั่งจอง” ส่วนใหญ่ใช้ในกรณีที่สินค้าขาดตลาดหรือลูกค้าต้องการเครื่องขุดและ/หรือเพาเวอร์ซัพพลายรุ่นที่ไม่ได้มีขายทั่วไป ลูกค้าที่ซื้อสินค้าสั่งจองจะได้รับความสำคัญเป็นหลักและจะได้รับเครื่องขุดก่อนตามลำดับการสั่งซื้อ ลูกค้าสั่งจองจะได้รับเครื่องอย่างเร็วที่สุดระหว่างที่ลูกค้าที่ไม่ได้จองต้องรอช่วงระยะเวลาที่มีสินค้าพร้อมจำหน่ายในสต๊อกเท่านั้น ทางเราขอสงวนสิทธิในการจองสินค้าให้แก่เฉพาะผู้ที่จ่ายค่าสินค้าเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

เมื่อได้รับสินค้าทางเราจะทดสอบเครื่องขุดเป็นระยะเวลา 10 วันเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องขุดทุกเครื่องทำงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วถึงทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าต่อไป หากพบเจอปัญหาในช่วงนี้เราจะดำเนินการเคลมเครื่องให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าเงื่อนไขการรับประกันสินค้าจะเหมือนกับเครื่องขุดทั่วไป

2.1.1.3.1.) ระยะเวลาจอง

กรณีเครื่องขุดขาดตลาดจะไม่สามารถระบุระยะเวลาที่จะได้รับเครื่องขุดที่แน่นอนได้ ปกติเครื่องขุดจะออกล็อตใหม่ทุก 1-2 สัปดาห์ แต่เนื่องจากบางครั้งทางผู้ผลิตไม่มีเครื่องขุดพอจำหน่ายอาจจะต้องรอนานเป็นร่วมเดือน หากระยะเวลาที่ต้องรอเครื่องขุดเกิน 60 วันทางเรายินดีคืนเงินค่าจองเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้า

2.1.1.3.2.) การคืนเงินจองและค่าปรับ

เนื่องจากเราต้องจ่ายเงินให้ผู้ผลิตเพื่อจองสินค้า การขอคืนเงินจองหมายถึงเราต้องสำรองจ่ายเพื่อคืนเงินแก่ลูกค้า ทางเราจึงขอสงวนสิทธิในการงดคืนเงินจองให้กับผู้ที่จองเครื่องขุดที่ยังไม่ครบกำหนดวาระคืนเงินทุก หากลูกค้าต้องการเงินจองคืนก่อนครบกำหนดคืนเงินจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวน 10% ของราคาที่จ่ายทั้งหมดตามที่กำหนดไว้โดยเรา

2.1.2.) ระบบตู้คอนเทนเนอร์ขุดบิทคอยน์

ราคาที่เห็นบนหน้าเว็บไซต์ของเราเป็นราคาเฉพาะตู้คอนเทนเนอร์ขุดบิทคอยน์เท่านั้น ยังไม่รวมออพชั่นเสริมต่างๆ และเครื่องขุดบิทคอยน์ ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับขุดบิทคอยน์เป็นสินค้าที่ผลิตเองโดย Invent Mining และเป็นสินค้าสั่งผลิตเท่านั้น เราไม่มีตัวอย่างสินค้าให้ลูกค้าชม แต่ท่านสามารถดูรูปแบบได้จากเหมืองของเรา หลักการทำงานของระบบตู้คอนเทนเนอร์ขุดบิทคอยน์ดึงมาจากเหมืองของเรา หากต้องการเยี่ยมชมเหมือง Invent Mining โปรดติดต่อเราเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้เข้าเยี่ยมชมเหมือนหากเราเห็นควรโดยไม่ต้องแจ้ง

2.1.2.1.) ออพชั่นเสริม

ท่านสามารถเลือกออพชั่นเสริมเพิ่มให้กับตู้คอนเทนเนอร์ขุดบิทคอยน์ของท่านได้

2.1.2.1.1.) ชุดธุรกิจ

ฮาร์แวร์และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ในชุดธุรกิจเป็นสินค้าที่มาจากจีนจึงมีราคาที่ไม่สูง คุณภาพอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อาจจะไม่ทนและเทคโนโลยีอาจจะไม่โดดเด่นมากเหมือนชุดจัดเต็ม เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในออพชั่นเสริมจะเป็นยี่ห้อและ/หรือรุ่นเดิมจากที่เราเคยโฆษณา สำหรับออพชั่นเสริมชุดธุรกิจ ทางเราจะเน้นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นหลักโดยยังคำนึงถึงคุณภาพ

2.1.2.1.2.) ชุดจัดเต็ม

ฮาร์แวร์และอุปกรณ์ทุกชิ้นในชุดจัดเต็มสามารถทำงานกับชุด HomeKit ของ Apple และต้องนำเข้ามาจากอเมริกาเป็นกรณีพิเศษทุกชิ้น เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในออพชั่นเสริมจะเป็นยี่ห้อและ/หรือรุ่นเดิมจากที่เราเคยโฆษณา สำหรับออพชั่นเสริมชุดจัดเต็ม ทางเราจะเน้นสินค้าที่ดีที่สุดเป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงราคา

2.1.2.2.) ระยะเวลาการผลิต

ระยะเวลาการผลิตและจัดส่งระบบตู้คอนเทนเนอร์ขุดบิทคอยน์อยู่ที่ประมาณ 6-12 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาสั่งเครื่องขุด) แต่ไม่สามารถระบุระยะเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ท่านยินยอมว่าจะไม่เอาผิดต่อ Invent Mining กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทน และผู้ทำสัญญาหากการจัดส่งล่าช้า

2.1.2.3.) การจัดส่ง

ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์รวมค่าจัดส่งตู้คอนเทนเนอร์ขุดบิทคอยน์แล้ว เราจะจัดส่งให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จัดส่งเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น หากท่านต้องการส่งตู้คอนเทนเนอร์ขุดบิทคอยน์ออกนอกประเทศ ท่านต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง

2.1.3.) Ledger Wallet

เราจัดจำหน่ายกระเป๋าฮาร์ดแวร์ Ledger Wallet 2 รูปแบบ คือ จำหน่ายราคาปลีก กับจำหน่ายราคาส่ง ราคาที่ท่านเห็นบนหน้าเว็บไซต์จะปรับเปลี่ยนตามจำนวนรุ่นสินค้าที่ท่านสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ สำหรับการสลักชื่อด้วยเลเซอร์หรือสิ้นค้าสั่งผลิตตามการออกแบบของท่านโปรดติดต่อเราเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.1.3.1.) สิทธิการครอบครอง

Ledger Wallet เป็นฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์์สำหรับเก็บบิทคอยน์(และ/หรือสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆที่รองรับ) ในตัวฮาร์ดแวร์จะมีสมาร์ทการ์ดที่ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เก็บรักษาความปลอดภัย เข้าถึง และทำธุรกรรมทางบิทคอยน์(และ/หรือสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆที่รองรับ) Ledger บริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น และ Invent Mining ผู้ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Ledger จะไม่สามารถเข้าถึง หรือเห็นข้อมูลส่วนตัวในอุปกรณ์ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) Private Key กระเป๋าของลูกค้าไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ท่าน และท่านผู้เดียวเท่านั้น ต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการเก็บข้อมูลส่วนตัวของบิทคอยน์(และ/หรือสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆที่รองรับ)ให้ปลอดภัย และแบ็คอัพกระเป๋าของท่านเอง ไม่มีผู้ใด(รวมถึง Ledger)จะสามารถกู้บิทคอยน์(และ/หรือสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆที่รองรับ)ของท่านได้ในกรณีที่ฮาร์ดแวร์หายและท่านไม่ได้แบ็คอัพกระเป๋าไว้

2.1.3.2.) ราคาจำหน่ายสินค้า

ราคาที่ท่านเห็นบนหน้าเว็บไซต์จะปรับเปลี่ยนตามจำนวนรุ่นสินค้าที่ท่านสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ ราคาที่ท่านจะได้รับขึ้นกับจำนวนรุ่นสินค้า หมายความว่า Ledger Nano S จะไม่นับรวมกับ Ledger Blue และราคาสินค้าต่อชิ้นจะต่ำลงทุกครั้งที่ท่านกดสั่งซื้อเกินยอดจำนวนที่กำหนด

2.1.3.2.1.) จำหน่ายราคาปลีก

ราคาปลีกคือในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าแต่ละจำนวนรุ่นไม่เกิน 10 ชิ้น ราคาจะแสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ ท่านสามารถสั่งซื้อได้โดยตรงผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรา ค่าจัดส่งสินค้าจะแสดงเพิ่มเติมในหน้าตะกร้าสินค้า

2.1.3.2.2.) จำหน่ายราคาส่ง

ราคาส่งจะปรับตามจำนวนรุ่นสินค้าที่ท่านสั่งซื้อเกินจำนวนยอดที่กำหนด ยอดที่กำหนดสำหรับแต่ละรุ่นสินค้าของ Ledger Wallet คือ 10-49 ชิ้น, 50-199 ชิ้น, 200-999 ชิ้น, และ 1,000 ชิ้นขึ้นไป ท่านสามารถกดสั่งซื้อได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเราโดยตรง ราคาสินค้าจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติปรับตามฐานข้อมูลของเรา ติดต่อเราเพื่อรับใบราคาส่งหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก

2.1.3.3.) การสั่งซื้อสินค้า

Ledger Wallet ทุกชิ้นส่งมาจาก บริษัท Ledger ประเทศฝรั่งเศสโดยตรง Invent Mining เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Ledger ในประเทศไทย เรามีสต็อกสินค้าพร้อมจัดส่งตลอดเวลาอยู่ที่กรุงเทพฯ

2.1.3.3.1.) สินค้าในสต็อก

สินค้าทั่วไปที่จำหน่ายจะมาจากสต็อกสินค้าของเราในกรุงเทพฯ เราจัดส่งสินค้าทุกอย่างผ่านเคอรี่เอ็กซ์เพรส ลูกค้าจะได้รับสินค้าไม่เกิน 5 วันทำการหลังจากที่เราได้ยืนยันการชำระเงิน ปกติทางเราจะมีสินค้าเหลือพอจำหน่ายในสต็อกตลอด แต่ในกรณีที่สินค้าขาดตลาดหรือไม่พอกับจำนวนที่ท่านต้องการ รายการสั่งซื้อของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นสินค้านำเข้า และทางเราจะดำเนินการนำเข้าสินค้าให้ท่านอย่างเร็วที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

2.1.3.3.2.) สินค้านำเข้า

ในกรณีพิเศษเราอาจจะต้องดำเนินการนำเข้าโดยเฉพาะ ระยะเวลาที่จะได้รับสินค้าประมาณ 14-30 วันหากทางผู้ผลิตมีสินค้าพร้อมจำหน่าย ในกรณีนี้ท่านต้องชำระเต็มจำนวน 100% แล้วพอสินค้ามาถึงเราจะรีบดำเนินการจัดส่งให้ท่านทันที

2.1.3.4.) สินค้าสั่งพิเศษ

สินค้าสั่งพิเศษรวมถึง สินค้าที่สลักโลโก้และ/หรือตัวอักษรด้วยเลเซอร์ และสิ้นค้าที่สั่งผลิตตามการออกแบบของลูกค้าทุกอย่าง สามารถทำได้กับ Ledger Nano S เท่านั้น สินค้าประเภทนี้ต้องดำเนินการสั่งซื้อเป็นกรณีพิเศษ อาจจะใช้เวลาดำเนินการนานกว่าสินค้านำเข้าทั่วไป และอยู่นอกเหนือประกันทั่วไป เมื่อซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ เนื่องจากสินค้าสั่งพิเศษเป็นการผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษจากโรงงาน หากพบเจอปัญหากับสินค้าเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าลูกค้าจะได้สินค้าเปลี่ยนแบบที่สั่งออกแบบไว้หรือสลักด้วยเลเซอร์เหมือนเดิม

2.1.3.4.1.) สินค้าที่สลักโลโก้และ/หรือตัวอักษรด้วยเลเซอร์

ท่านสามารถสั่งซื้อ Ledger Nano S ที่สลักโลโก้บริษัทของท่าน แจกเป็นของขวัญให้กับพนักงานหรือลูกค้าได้ การสลักด้วยเลเซอร์ทำขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนผลิตจากโรงงาน สินค้าจำเป็นต้องสั่งทำเป็นพิเศษ ท่านจะต้องส่งแบบมายังเราเพื่อส่งไปยังบริษัท Ledger ผู้ผลิตที่ประเทศฝรั่งเศส และทางผู้ผลิตจะส่งไฟล์ปรู๊ฟหน้าแท่นมาให้ยืนยัน เมื่อยืนยันแบบไฟล์ปรู๊ฟหน้าแท่นได้แล้วทางผู้ผลิตถึงจะเริ่มผลิตสินค้า

2.1.3.4.1.1.) พื้นที่ที่สามารถออกแบบได้

การสลักด้วยเลเซอร์สามารถทำได้ทั้ง 2 ด้านของปลอก Ledger Nano S ที่เป็นสเตนเลส พื้นที่ที่สามารถใช้ได้คือพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านในทั้งหมด 4 mm ห่างจากขอบที่ใกล้ที่สุด สามารถสลักได้ทั้งโลโก้และ/หรือตัวอักษร แต่จำกัดแค่ขาวดำเท่านั้นไม่สามารถใส่สีได้ เรามีไฟล์เทมเพลท ai ตามขนาดของสินค้าให้ท่านสามารถใช้ออกแบบได้

2.1.3.4.1.2.) เทมเพลทไฟล์ ai

ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับไฟล์เทมเพลทสำหรับพื้นที่ออกแบบ การสลักด้วยเลเซอร์สามารถทำได้แค่กับโลโก้และ/หรือตัวอักษรขาวดำเท่านั้น เมื่อท่านออกแบบเสร็จแล้วโปรดส่งไฟล์ ai ที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมไฟล์ฟอนต์ที่ใช้เพิ่มเติม(หากมี) ท่านต้องชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนก่อนที่เราจะเริ่มส่งแบบไปยังผู้ผลิต

2.1.3.4.1.3.) แบบไฟล์ปรู๊ฟหน้าแท่นก่อนผลิต

เมื่อทางผู้ผลิตได้รับแบบของท่านแล้ว ผู้ผลิตอาจจะปรับขนาดองค์ประกอบต่างๆใหม่แล้วส่งไฟล์ปรู๊ฟหน้าแท่นมาให้ทางเรา เราจะส่งไฟล์ต่อไปยังท่านเพื่อให้ท่านยืนยัน เมื่อท่านได้ยืนยันไฟล์ปรู๊ฟหน้าแท่น ทางผู้ผลิตถึงจะเริ่มดำเนินการผลิตสินค้าให้รายการสั่งซื้อของท่าน ระยะเวลาที่ท่านจะได้รับสินค้าขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อ

2.1.3.4.2.) สิ้นค้าสั่งผลิตตามการออกแบบของลูกค้าทุกอย่าง

การผลิตสินค้าตามการออกแบบทุกอย่างต้องสั่งซื้อเป็นจำนวน 1,000 ชิ้นขึ้นไปเท่านั้น ท่านสามารถกำหนดทุกอย่างได้เองหมด ไม่ใช่แค่ด้านหน้าและหลังของสินค้า ส่งแบบที่ท่านมีมาแล้วเราจะส่งให้ทาง Ledger Wallet ที่ประเทศฝรั่งเศสประเมินราคาสินค้าแบบที่ท่านต้องการ เมื่อยืนยันการออกแบบแล้วทาง Ledger ถึงเริ่มดำเนินการผลิต ให้ท่านมั่นใจได้ว่า Ledger Nano S ชุดนี้จะไม่เหมือนใครแน่นอน โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม

2.2.) บริการ

อัตราค่าบริการทั้งหมดรวมถึงการติดตั้งระบบ แต่ไม่รวมค่าเดินทาง นอกจากเงื่อนไขของบริการจะระบุไว้เป็นอื่น บริการหลายอย่างจากเราไม่สามารถเอาขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้ากดเลือกซื้อได้ ยกตัวอย่างเช่น บริการรับติดตั้งเครื่องขุดซึ่งต้องคำนวนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจากระยะทางที่พนักงานเราเดินทางไปหาลูกค้า เราจึงขึ้นอัตราค่าบริการอย่างเดียวโดยไม่มีปุ่มให้เลือกซื้อเหมือนสินค้า หากท่านต้องการรับบริการใดจากเราโปรดติดต่อเรา

2.2.1.) ปรึกษาทางโทรศัพท์

อัตราค่าบริการคิดเป็นชั่วโมง เศษของชั่วโมงคิดเป็นรายนาที จับเวลาการทำงานจริงผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ เพื่อความโปร่งใสกับลูกค้าเราสามารถแสดงรายงานการจับเวลาและการคำนวนให้ลูกค้าดูได้หากต้องการ

2.2.2.) ติดตั้งนอกสถานที่

บริการนี้มีค่าเดินทางเพิ่มเติม อัตราค่าบริการคิดเป็นชั่วโมง ยังไม่รวมค่าเดินทาง และค่าใช้จ่าอื่น(ถ้ามี) เศษของชั่วโมงปัดขึ้นทุกครึ่งชั่วโมง จับเวลาการทำงานจริงผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ เพื่อความโปร่งใสกับลูกค้าเราสามารถแสดงรายงานการจับเวลาและการคำนวนให้ลูกค้าดูได้หากต้องการ

2.2.3.) แก้ไขปัญหาเครื่องขุดเบื้องต้น

ราคาค่าบริการจะคิดตามอาการของเครื่องขุด บริการนี้อาจจะมีค่าเดินทาง หากทางเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องขุดเบื้องต้นเราไม่คิดค่าบริการ แต่ถ้ามีการเดินทางเราลูกค้ายังต้องเสียค่าเดินทางให้แก่พนักงานที่ไปบริการท่านถึงที่ ลูกค้าที่ซื้อเครื่องขุดจากเราจะได้รับบริการนี้ฟรีภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

2.2.4.) ทำความสะอาดเครื่องขุด

บริการนี้ไม่มีค่าเดินทางแต่ท่านต้องส่งเครื่องขุดมายังเรา เครื่องขุดท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีโดยผู้เชี่ยวชาญ แกะเครื่องออกมาทำความสะอาดทั้งนอกและในเพื่อกำจัดฝุ่นอย่างหมดจด ท่านยินยอมว่าหากเกิดความเสียหายทุกกรณีท่านจะไม่เอาผิดกับเรา

2.2.5.) ตั้งค่าเครื่องขุดเข้ากับพูล

การบริการนี้อาจจะมีค่าเดินทาง การตั้งค่าเครื่องขุดสามารถและอาจจะทำผ่าน SSH โดยใช้โปรแกรมพิเศษที่เขียนโดยเรา ซึ่งทำให้สามารถกำหนดได้มากกว่า 3 พูล การตั้งค่ารูปแบบนี้จะเสียค่าที่ตั้งเมื่อมีการกำหนดพูลใหม่แบบทั่วไป และจำเป็นต้องได้รับการตั้งค่าใหม่ทั้งหมด หากท่านยังต้องการกำหนดมากกว่า 3 พูลโปรดหลีกเลี่ยงการกำหนดพูลเอง

ลูกค้าที่ซื้อเครื่องขุดจากเราจะได้รับสิทธิการบริการนี้ฟรี 3 ครั้ง/เครื่อง สามารถโอนถ่ายสิทธิไปยังเครื่องขุดอื่นที่ซื้อจากเราได้เท่านั้น

2.2.6.) ระบบแจ้งเตือนยอดขุดทางอีเมล์

ระบบสามารถเลือกแจ้งเตือนรายรับการขุดเป็นรายวันและ/หรือรายสัปดาห์ เลือกเวลาที่แจ้งเตือน และที่สำคัญเลือกให้แสดงเป็นสกุลเงินบาทได้ ท่านสามารถกำหนดเองได้หมด ระบบนี้รองรับกับเฉพาะบางพูลเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับทุกพูล

2.2.7.) ระบบแบ่งผลกำไรการขุด

ระบบนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สูงขึ้นกว่าการขุดปกติคนเดียว เนื่องจากต้องเสียค่าธรรมเนียมแบบส่งทีเดียวหลายรายการ เหมาะสำหรับใช้ทำ Cloud Mining อย่างง่ายๆ

2.2.8.) โปรแกรมดูแลเหมือง

พร้อมตั้งค่าให้ผ่าน TeamViewer ฟรี โปรแกรมรับเครื่องขุดได้สูงสุด 40 เครื่อง หากต้องการรองรับจำนวนมากกว่านี้โปรดติดต่อเรา โปรแกรมนี้สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันกับที่ใช้ควยคุมระบบตู้คอนเทนเนอร์สำหรับขุดบิทคอยน์ของเรา

2.2.9.) ฝากขายเครื่องขุด

เรารับฝากขายเครื่องขุดเฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น และจำเป็นต้องได้รับการพิจจารณาเป็นรายกรณี

2.2.10.) เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบริการ

หมวดหมู่นี้จะประกอบด้วย ค่าเดินทาง กับค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องออกเพิ่มเติมจากค่าบริการหลัก หากการบริการนั้นกำหนด ไม่ใช่ทุกบริการจำเป็นต้องเดินทาง โดยปกติแล้วถ้าเป็นไปได้เราจะเลือกตัวเลือกที่ไม่จำเป็นต้องเดินทาง

2.2.10.1) ค่าเดินทาง

อัตราค่าเดินทางคิดกิโลเมตรละ 6 บาท รวมระยะทางทั้งหมดทั้งไปและกลับ คำนวนจากระยะทางที่เร็วที่สุดบน Google Map ณ วันและเวลาที่เดินทางไป/กลับหาลูกค้า

2.2.10.2) ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ค่าที่พักสำหรับพนักงาน ค่าอาหาร ฯลฯ หากการบริการกินระยะเวลาที่มากกว่า 1 วันและท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ท่านต้องเป็นผู้จัดหาหรือออกค่าที่พัก พร้อมอาหารสามมื้อต่อวันแก่พนักงานที่ให้บริการของเรา ในกรณีปกติเราจะแจ้งลูกค้าตอนประเมินงานก่อนส่งพนักงานออกนอกสถานที่ แต่หากการทำงานเกิดล่าช้า ไม่ว่ากรณีใดก็แล้วแต่ ท่านยังต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

3.) การสั่งซื้อสินค้า

ราคาสินค้าทั้งหมดยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า เราคิดค่าจัดส่งตามจริงจากเคอรี่เอ็กซ์เพรส สินค้าเมื่อซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ ยกเว้นเป็นไปตามที่เงื่นไขกำหนด ธุรกรรมทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด ราคาสินค้าและ/หรือบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ หากปัญหาด้านเทคนิคทำให้ไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือทำให้การจัดส่งล่าช้าเกินกว่ากำหนด วิธีแก้ปัญหาคือการเปลี่ยนสินค้าหรือขอเงินคืนตามราคาที่จ่ายตามที่กำหนดไว้โดยเรา และเราอาจปฏิเสธคำขอคืนเงินในบางกรณีหากเราพบว่าหลักฐานนั้นเป็นเท็จ มีการขอเงินคืนอย่างไม่เหมาะสม หรือมีพฤติกรรมหลอกลวงอื่นๆ ที่ส่งผลให้เราต้องทำการแย้ง

3.1.) ช่องทางการชำระเงิน

เราจะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่ระบุด้านล่าง หากท่านสั่งซื้อสินค้าสั่งจองท่านจะถูกเรียกเก็บเงินทันที

3.1.1.) บิทคอยน์

ท่านสามารถเลือกชำระด้วยบิทคอยน์ผ่านระบบของ CoinPay โดยจะยึดตามอัตราแลกเปลื่ยนของ CoinPay (หรือราคาขายของ Bitcoin.co.th) ณ วันเวลาที่ทำธุรกรรม เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนของบิทคอยน์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราขอสงวนสิทธิในการคืนเงินในรูปแบบบิทคอยน์หรือให้แก่ลูกค้าเมื่อได้ทำการชำระเงินแล้วทุกกรณี ลูกค้าจะได้รับคูปองเงินสดมูลค่าตามราคาที่จ่ายตามที่กำหนดไว้โดยเราแทน

 

3.1.2.) โอนเงินผ่านธนาคาร

ท่านสามารถเลือกชำระด้วยการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร เรามีบัญชีของ ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกสิกรไทย ให้ท่านได้เลือก โปรดแจ้งการชำระเงินหรือติดต่อเราหลักจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินกับเรา ขั้นตอนนี้ต้องทำเพิ่มต่างหากหลังชำระเงิน ต่างจากการชำระด้วยบิทคอยน์ หากลูกค้าไม่ได้โอนค่าสินค้าภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำรายการสั่งซื้อ เรามีสิทธิที่จะยกเลิกการสั่งซื้อดังกล่าวโดยคงสถานะคำสั่งซื้อเดิมของรายการสั่งซื้อ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หรืออนุญาตให้สั่งซื้อได้ตามปกติหลัง 24 ชั่วโมง สิทธิขาดในการตัดสินใจอยู่ที่เราแต่เพียงผู้เดียว

3.1.3.) เงินสด

การชำระด้วยเงินสดสำหรับลูกค้าที่มารับเครื่องเองที่เหมืองของ Invent Mining เท่านั้น หากท่านอยากเข้ามารับสินค้าเองและ/หรือเยี่ยมชมการทำงานของเหมือง Invent Mining สามารถเลือกชำระเป็นเงินสดได้ โปรดติดต่อเราล่วงหน้าหากท่านต้องการมารับสินค้าเองหรือเยี่ยมชมเหมือง หรือชมการทำงานของเหมือง

3.2.) ตั้งค่าเครื่องขุดก่อนจัดส่ง

โดยปกติเราจะตั้งค่าเครื่องขุดให้ท่านก่อนทำการจัดส่งสินค้า หมายความว่าเมื่อท่านได้รับสินค้า ท่านไม่ต้องตั้งค่าเครื่องเพิ่ม เพียงเปิดใช้งานเครื่องขุดจะเริ่มขุดไปยังพูลของท่านทันที การตั้งค่าเครื่องขุดให้ท่านเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวจากท่าน

3.2.1.) ข้อมูลที่ต้องใช้จากลูกค้า

เราอาจจะจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ในการตั้งค่าเครื่องขุดให้กับท่าน และเราจัดเก็บข้อมูลท่านผ่านระบบแบบฟอร์มอัตโนมัติ ซึ่งท่านต้องเป็นผู้กรอกเอง การที่ท่านส่งแบบฟอร์มให้แก่เราหมายความว่าท่าน ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในสินค้า ยินยอมให้ข้อมูลแก่เราด้วยตัวท่านเอง และท่านจะไม่เอาผิดกับเราทุกกรณีหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด

3.2.1.1.) ลูกค้านักขุด

หากท่านเคยขุดบิทคอยน์มาก่อน เป็นลูกค้าเก่าเรา หรือเคยตั้งค่าเครื่องขุดมาก่อน เราจำเป็นต้องใช้เพียงข้อมูลพูลของท่าน และท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา

3.2.1.2.) ลูกค้าใหม่

หากท่านไม่เคยขุดบิทคอยน์มาก่อน และไม่มีความรู้ทางด้านการตั้งค่าเครื่องขุด เราจะจัดการสร้างบัญชีพูลใหม่ให้แก่ท่าน และตั้งค่าเครื่องขุดไปยังบัญชีพูลที่สร้างให้แก่ท่าน เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการดำเนินการดังกล่าว

3.2.1.2.1.) อีเมล์

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างอีเมล์ให้เรา หรือให้เราสร้างอีเมล์ให้ การที่ท่านให้เราสร้างอีเมล์ให้เท่ากับว่าท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เราโดยไม่มีเงื่อนไข

3.2.1.2.2.) พูล

เราจะเลือกสร้างบัญชีพูลให้ท่านตามที่เราเห็นสมควร พูลสำหรับบิทคอยน์มีค่อนข้างเยอะและแต่ละพูลมีการทำงานที่แตกต่างกัน หลักการการเลือกบัญชีพูลของเราคือที่จ่ายผลตอบแทนดีที่สุดจากประสปการณ์ผู้ใช้งานจริง เราไม่รับรองว่าพูลที่เราเลือกให้ท่านจะเป็นพูลที่ดีที่สุด และเราปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด การที่ท่านให้เราสร้างบัญชีพูลให้ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขนี้แล้ว

3.2.2.) ระยะเวลาเตรียมสินค้า

สินค้าจะใช้ระยะเวลาการตั้งค่าและเตรียมพร้อมสำหรับจัดส่งภายใน 5 วันทำการ

3.2.2.1.) ระยะเวลาทดสอบสินค้าสั่งจอง

หากเครื่องขุดที่ท่านสั่งซื้อเป็นสินค้าสั่งจอง จะต้องผ่านการทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพอีกอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ถ้าพบเจอปัญหาในช่วงทดสอบเราจะส่งเครื่องเคลมทันที และระยะเวลาที่ท่านต้องรอสินค้าอาจจะเพิ่มขึ้น

3.2.3.) เมื่อได้รับสินค้า

เมื่อท่านได้รับสินค้าโปรดเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีทั้งหมดที่เราได้สร้างให้ท่านในขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อความปลอดภัย หากท่านไม่ได้ให้เราสร้างบัญชีอีเมล์และ/หรือพูลให้ ท่านไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใด

3.3.) การจัดส่งสินค้า

โดยทั่วไปเราจะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันแต่ไม่มากกว่า 5 วันทำการหลังจากที่ได้ยืนยันการชำระเงิน ยกเว้นกรณีเครื่องขุดทุกประเภท สินค้าสั่งจอง และสินค้าที่ลูกค้ามารับเองที่เหมือง หากเราใช้เวลาเตรียมจัดส่งสินค้ามากกว่า 5 วันทำการ ท่านสามารถขอยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ยกเว้นเงื่อนไขและ/หรือรายการสินค้าระบุไว้เป็นอื่น

3.3.1.) รับสินค้าเอง

สำหรับลูกค้าที่ได้ทำการชำระเงินแล้วสามารถมารับสินค้าเองได้ที่เหมืองของ Invent Mining โปรดติดต่อเราเพื่อนัดหมายวันเวลาที่ท่านสะดวกจะเข้ามารับเครื่อง

เนื่องจากราคาเครื่องขุดที่ค่อนข้างสูง ทางเราขอสงวนสิทธิในการงดปล่อยสินค้าให้กับผู้ไม่ยืนยันตัวตน ในวันรับสินค้าท่านต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยรัฐบาลฉบับจริงมาด้วย ชื่อและนามสกุลที่ระบุบนเอกสารต้องตรงกับชื่อและนามสกุลบนใบสั่งซื้อ มิเช่นนั้นผู้มารับสินค้าต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจากท่านและชื่อบนสำเนาต้องตรงกับชื่อบนใบสั่งซื้อ

3.3.2.) จัดส่งสินค้า

หากท่านไม่ต้องการมารับสินค้าเอง ทางเรายินดีจัดส่งสินค้าทั้งหมดให้ท่าน โดยมีค่าขนส่งเพิ่มตามจริง เนื่องจากสินค้ามีน้ำหนักมากและมีความบอบบางสูง เราจึงจัดส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนอย่างเคอรี่เอ็กซ์เพรสเท่านั้น ท่านสามารถเช็คราคาค่าจัดส่งทุกแบบได้ที่หน้าตะกร้าสินค้าก่อนชำระเงินบนเว็บไซต์ของเรา

3.3.2.1.) จัดส่งผ่านเคอรี่เอ็กซ์เพรสแบบธรรมดา

การจัดส่งรูปแบบนี้จะระบุในหน้าสั่งซื้อว่า “เคอรี่เอ็กซ์เพรส” และจะทำการส่งด้วยกล่องของเครื่องขุด (ไม่ได้ใส่กล่องเคอรี่เอ็กซ์เพรส) คิดราคาตามจริงจากเคอรี่เอ็กซ์เพรส ระยะเวลาที่จะได้รับสินค้าคือไม่เกิน 2 วันจากวันที่ส่งสินค้า พื้นที่ห่างไกลอาจจะถึงแต่ไม่เกิน 3 วัน อ้างอิงจากเว็บไซต์เคอรี่เอ็กซ์เพรส

3.3.2.2.) บริการประกันสินค้าจากเคอรี่เอ็กซ์เพรส

เคอรี่เอ็กซ์เพรสให้บริการประกันขนส่งสูงสุดที่ 50,000 บาท อาจจะไม่ครอบคลุมราคาเครื่องขุดเต็มจำนวน การจัดส่งแบบซื้อประกันสินค้าจะต้องส่งด้วยกล่องของเคอรี่เอ็กซ์เพรสเท่านั้น และต้องเสียค่ากล่องเพิ่มตามราคาที่กำหนดโดยเคอรี่ ระยะเวลาที่จะได้รับสินค้าเหมือนสินค้าทั่วไปแค่เพิ่มประกันสินค้าในการขนส่ง การจัดส่งรูปแบบนี้จะระบุในหน้าสั่งซื้อว่า “พร้อมประกัน”

3.3.2.3.) พื้นที่ห่างไกล

ตามเงื่อนไขของเคอรี่เอ็กซ์เพรสการจัดส่งไปยังพื้นที่ห่างไกลจะมีค่าจัดส่งเพิ่มกล่องละ 50 บาท และอาจจะใช้เวลาจัดส่ง 2 วัน ท่านสามารถสอบถามรหัสไปรษณีย์่ในเขตพื้นที่ห่างไกลได้จากสายด่วนเคอรี่เอ็กซ์เพรส โทร 1217 หน้าเว็บไซต์ของเราปรับราคาค่าขนส่งอัตโนมัติตามรหัสไปรษณีย์ของพื้นที่ห่างไกลอิงจากข้อมูลเคอรี่

3.3.2.4.) ตรวบสอบพัสดุ

หลังจากที่ได้ทำการจัดส่งสินค้าเราจะแจ้งหมายเลขพัสดุให้ท่านทราบ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการขนส่งสินค้าของท่านผ่านระบบเว็บไซต์ได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/ หรือติดต่อสายด่วนเคอรี่เอ็กซ์เพรส โทร 1217 ภายในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30น. ถึง 20.00น. และเสาร์ 08.30น. ถึง 17.30น. เคอรี่เอ็กซ์เพรสปิดให้บริการและไม่จัดส่งวันอาทิตย์

4.) บริการหลังการขาย

ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค Facebook ได้ที่ http://facebook.com/inventmining และ Line ได้ที่ Line ID: @inventmining หรือส่งอีเมล์มาที่ info@inventmining.com เพื่อรับบริการหลังการขาย

4.1.) การรับประกัน

สินค้าเมื่อซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ ยกเว้นเป็นไปตามที่เงื่นไขกำหนด ธุรกรรมทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด ราคาสินค้าและ/หรือบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ หากท่านได้รับสินค้าที่มีปัญหา ใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถทำงานได้ โปรดติดต่อเราเพื่อประสานงานกับท่านแก้ไขปัญหา หากเราเห็นว่าเครื่องมีปัญหาจริงและไม่สามารถแก้ไขได้วิธีแก้ปัญหาเดียวคือการเปลี่ยนสินค้าหรือขอเงินคืนตามราคาที่จ่ายตามที่กำหนดไว้โดยเรา และเราอาจปฏิเสธคำขอคืนเงินในบางกรณีหากเราพบว่าหลักฐานนั้นเป็นเท็จ มีการขอเงินคืนอย่างไม่เหมาะสม หรือมีพฤติกรรมหลอกลวงอื่นๆ ที่ส่งผลให้เราต้องทำการแย้ง

4.1.1.) การรับประกันเครื่องขุดและเพาเวอร์ซัพพลาย

การรับประกันเครื่องขุดและ/หรือเพาเวอร์ซัพพลายที่ซื้อจากเราแบ่งออกเป็นสามหมวดย่อยตามแต่ละรูปแบบของเครื่องขุด คือ การรับประกันเครื่องขุดทั่วไป การรับประกันเครื่องขุดมือสอง และการรับประกันเครื่องขุดสั่งจอง ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันเครื่องขุดของท่านให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขก่อนสั่งซื้อเครื่องขุดกับเรา การที่ลูกค้าซื้อเครื่องขุดและ/หรือเพาเวอร์ซัพพลายจากเราถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของการรับประกันเครื่องขุดทั้งหมดที่ระบุมานี้

หากพบเจอปัญหาในช่วงเวลารับประกัน โปรดติดต่อเราเพื่อรับวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น หรือถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขโปรดส่งเครื่องขุดมายังเราเพื่อดำเนิดการซ่อม เครื่องขุดจำเป็นต้องใส่มาในกล่องกระดาษเดิมที่ใส่เครื่องขุดมา ที่กล่องจะมี S/N ของเครื่องติดไว้อยู่ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเครื่องขุดที่เสียมาหาเราและค่าขนส่งเครื่องขุดและ/หรือชิ้นส่วนอะไหล่ไปยังผู้ผลิตสินค้าเพื่อซ่อมก่อนเริ่มดำเนินการซ่อม สินค้าที่หมดประกันยังสามารถส่งซ่อมได้แต่ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าแรงและค่าอะไหล่

4.1.1.1.) การรับประกันเครื่องขุดทั่วไป

สินค้าประเภทนี้จะมีประกันจากเรา 180 วันนับจากวันที่สั่งซื้อบนใบเสร็จ หากพบเจอปัญหาในช่วงเวลารับประกัน ทางเรายินดีซ่อมสินค้าให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเครื่องขุดและ/หรือเพาเวอร์ซัพพลายที่เสียมาหาเราก่อนเริ่มดำเนินการซ่อม รวมถึงค่าขนส่งเครื่องขุดและ/หรือชิ้นส่วนอะไหล่ไปซ่อมยังประเทศผู้ผลิตสินค้า(หากมี) สินค้าที่หมดประกันยังสามารถส่งซ่อมได้แต่ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าแรงและค่าอะไหล่

4.1.1.2.) การรับประกันเครื่องขุดมือสอง

สินค้าประเภทนี้จะมีประกันจากเรา 30 วันนับจากวันที่สั่งซื้อบนใบเสร็จ หากพบเจอปัญหาในช่วงเวลารับประกัน ทางเรายินดีซ่อมสินค้าให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเครื่องขุดและ/หรือเพาเวอร์ซัพพลายที่เสียมาหาเราก่อนเริ่มดำเนินการซ่อม รวมถึงค่าขนส่งเครื่องขุดและ/หรือชิ้นส่วนอะไหล่ไปซ่อมยังประเทศผู้ผลิตสินค้า(หากมี) สินค้าที่หมดประกันยังสามารถส่งซ่อมได้แต่ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าแรงและค่าอะไหล่

4.1.1.3.) การรับประกันเครื่องขุดสั่งจอง

สินค้าประเภทนี้จะมีประกันเหมือนสินค้าทั่วไปทุกอย่างคือ 180 วันนับจากวันที่สั่งซื้อบนใบเสร็จ (ไม่ใช่วันที่บนใบจอง ใบเสร็จจะพิมพ์ขึ้นใหม่ในวันส่งของหรือรับสินค้า) นอกเสียจากท่านจะระบุไม่ให้เราทดสอบเครื่องซึ่งท่านจะเสียสิทธิการรับประกันจากเราทันที และเครื่องขุดดังกล่าวจะถือเป็นเครื่องที่ซื้อจากที่อื่น จะไม่ได้สิทธิบริการต่างๆจากเราในราคาพิเศษ

เมื่อได้รับสินค้าทางเราจะทดสอบเครื่องขุดเป็นระยะเวลา 10 วันเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องขุดทุกเครื่องทำงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วถึงทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าต่อไป หากพบเจอปัญหาในช่วงนี้เราจะดำเนินการเคลมเครื่องให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าเงื่อนไขการรับประกันสินค้าจะเหมือนกับเครื่องขุดทั่วไป

4.1.1.3.1) เครื่องขุดสั่งจองที่ไม่ผ่านการรับรอง

ลูกค้าที่ไม่ต้องการให้ทดสอบเครื่องกรุณาแจ้งตอนสั่งสินค้า ในกรณีนี้เราจะส่งเครื่องให้ลูกค้าทันทีและจะไม่ทดสอบเครื่องขุดหรือแกะห่อสินค้าออกแต่ทางเราจะไม่รับประกันสินค้าทุกชนิดทุกกรณี ทางเราไม่มีนโยบายการรับประกันเครื่องขุดที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบและรับรองจากเรา หากพบเจอเครื่องขุดและ/หรือเพาเวอร์ซัพพลายที่มีปัญหาลูกค้าต้องเป็นผู้ติดต่อกับทางผู้ผลิตเพื่อดำเนินการเคลมประกันสินค้ากับทางผู้ผลิตด้วยตนเอง (ปกติประกันเครื่องขุดและเพาเวอร์ซัพพลายคือ 180 วัน) ปัญหาส่วนใหญ่ที่จะพบเจอและเกิดขึ้นในสินค้ารูปแบบนี้จะเป็นปัญหาที่มาจากโรงงาน (หรือที่เรียกว่า “Factory Defect”) ซึ่งเราพบเจอในปริมาณที่สูง

สินค้าทุกชนิดซื้อแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ นอกจากเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนด การที่ลูกค้าซื้อเครื่องขุดและ/หรือเพาเวอร์ซัพพลายจากเราถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของการรับประกันเครื่องขุดทั้งหมดที่ระบุมานี้ ทางเราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.1.1.4.) เงื่อนไขการรับประกัน

หากพบเจอปัญหาในช่วงเวลารับประกัน โปรดติดต่อเราเพื่อรับวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น หรือถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขโปรดส่งเครื่องขุดมายังเราเพื่อดำเนิดการซ่อม เครื่องขุดจำเป็นต้องใส่มาในกล่องกระดาษเดิมที่ใส่เครื่องขุดมา ที่กล่องจะมี S/N ของเครื่องติดไว้อยู่ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเครื่องขุดและ/หรือเพาเวอร์ซัพพลายที่เสียมาหาเราก่อนเริ่มดำเนินการซ่อม รวมถึงค่าขนส่งเครื่องขุดและ/หรือชิ้นส่วนอะไหล่ไปซ่อมยังประเทศผู้ผลิตสินค้า(หากมี) สินค้าที่หมดประกันยังสามารถส่งซ่อมได้แต่ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าแรงและค่าอะไหล่

4.1.1.4.1.) เงื่อนไขการรับประกันจากเรา

เหตุการณ์ต่อไปนี้จะทำให้การรับประกันเครื่องขุดกับทางเราถือเป็นโมฆะ:

 • การถอดหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในสินค้าเองโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • อุบัติเหตุที่เกิดจากการได้รับแรงกระทบอย่างรุนแรง รวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง)สินค้าตกพื้น หรือแตก หัก จากการใช้งานที่ผิดวิธี
 • ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงสินค้าเพื่อนำไปใช้ในวิธีที่ไม่ได้ถูกออกแบบมา รวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง)การโอเวอร์คล็อกสินค้าเอง
 • ความเสียหายที่เกิดจากภัยทางไฟฟ้า เช่น ฟ้าผ่า หรือ ไฟกระชาก รวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง)การใช้เพาเวอร์ซัพพลายผิดประเภทที่จ่ายไฟฟ้าในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือมากเกินไปหรือไม่เพียงพอ และการใช้สายไฟที่เล็กเกินไปสำหรับกำลังไฟฟ้าของเพาเวอร์ซัพพลาย
 • ความเสียหายทางอัคคีภัย รวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง)เหตุที่เกิดจากการไหม้ของชิปเครื่องขุดเนื่องจากการระบายความร้อนไม่ดีพอ
 • ความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย รวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง)การดัดแปลงเครื่องขุดหรือเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำมัน หรือน้ำยา
 • สินค้าจำเป็นต้องได้รับการบรรจุมาในกล่องใบเดิมกับที่ใช้ขนส่งเท่านั้น ประกันจะถือเป็นโมฆะหากลูกค้าใช้กล่องอื่นในการส่งเคลมสินค้ากลับมายังเรา
4.1.1.4.2.) เงื่อนไขการรับประกันจากผู้ผลิต

เหตุการณ์ต่อไปนี้จะทำให้การรับประกันเครื่องขุดกับทางผู้ผลิตถือเป็นโมฆะ:

 • การถอดหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนในสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • อุบัติเหตุที่เกิดจากการได้รับแรงกระทบอย่างรุนแรง รวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง)สินค้าตกพื้น หรือแตก หัก จากการใช้งานที่ผิดวิธี
 • ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงสินค้าเพื่อนำไปใช้ในวิธีที่ไม่ได้ถูกออกแบบมา รวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง)การโอเวอร์คล็อกสินค้าเอง
 • ความเสียหายที่เกิดจากภัยทางไฟฟ้า เช่น ฟ้าผ่า หรือ ไฟกระชาก รวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง)การใช้เพาเวอร์ซัพพลายผิดประเภทที่จ่ายไฟฟ้าในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือมากเกินไปหรือไม่เพียงพอ และการใช้สายไฟที่เล็กเกินไปสำหรับกำลังไฟฟ้าของเพาเวอร์ซัพพลาย
 • ความเสียหายทางอัคคีภัย รวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง)เหตุที่เกิดจากการไหม้ของชิปเครื่องขุดเนื่องจากการระบายความร้อนไม่ดีพอ
 • ความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย รวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง)การดัดแปลงเครื่องขุดหรือเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำมัน หรือน้ำยา
 • ในกรณีเพาเวอร์ซัพพลายจำเป็นต้องได้รับการบรรจุมาในกล่องใบเดิมกับที่ใช้ขนส่ง ประกันจะถือเป็นโมฆะหากลูกค้าใช้กล่องอื่นในการส่งเพาเวอร์ซัพพลายไปยังผู้ผลิตเพื่อเคลมสินค้า

4.1.2.) การรับประกันตู้คอนเทนเนอร์ขุดบิทคอยน์

ระบบตู้คอนเทนเนอร์ขุดบิทคอยน์มีระยะเวลาการรับประกัน 1 ปีนับจากวันที่สั่งซื้อบนใบเสร็จ หากพบปัญหาโปรดติดต่อเราเพื่อคอยประสานงานดูอาการ เราจะส่งช่างผู้เชียวชาญคอยแก้ปัญหาเฉพาะจุดตามส่วนที่เสีย หลังจากสินค้าหมดประกันท่านยังสามารถรับการดูแลจากช่างผู้เชี่ยวชาญของเราได้ แต่จะมีค่าบริการ ค่าแรงช่าง และค่าเดินทางคิดตามระยะทาง สินค้าประเภทนี้ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

4.1.3.) การรับประกันกระเป๋าฮาร์ดแวร์ Ledger Wallet

Ledger Wallet ทุกรุ่นมีระยะประกัน 2 ปี หากมีปัญหาเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ หากพบเจอปัญหาในช่วงเวลารับประกัน โปรดติดต่อเราเพื่อรับวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น หรือถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขโปรดส่งสินค้ามายังเราเพื่อดำเนิดการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าที่มีปัญหามายังเราก่อนเริ่มดำเนินการคืนสินค้า เนื่องจากสินค้าถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย สินค้าที่หมดประกันไม่สามารถคืนหรือส่งซ่อมได้

4.1.3.1.) สินค้าสั่งพิเศษ

สินค้าสั่งพิเศษรวมถึง สินค้าที่สลักชื่อด้วยเลเซอร์ และสิ้นค้าที่สั่งผลิตตามการออกแบบของลูกค้า สามารถทำได้กับ Ledger Nano S เท่านั้น สินค้าประเภทนี้อยู่นอกเหนือประกันทั่วไปและไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ เนื่องจากสินค้าสั่งพิเศษเป็นการผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษจากโรงงาน หากพบเจอปัญหากับสินค้าเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าลูกค้าจะได้สินค้าเปลี่ยนแบบที่สั่งออกแบบไว้หรือสลักด้วยเลเซอร์เหมือนเดิม

4.2.) การเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน

การเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคืนสินค้ากำหนดเท่านั้น

4.2.1.) การคืนสินค้า

ในกรณีปกติท่านสามารถขอคืนเงินค่าสินค้าคืนได้ภายใน 7 วันแรกนับจากวันที่ซื้อบนใบเสร็จหากเป็นไปตามเงื่อนไขการคืนสินค้า การคืนสินค้าสามารถจัดออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ การคืนสินค้าทั่วไป กับการคืนเครื่องขุด

4.2.1.1.) การคืนสินค้าทั่วไป

ปกติสินค้าทั่วไป (ที่ไม่ใช่เครื่องขุด) จะสามารถขอคืนเงินค่าสินค้าได้ภายใน 7 วันแรก นับตามใบเสร็จที่ส่งให้ลูกค้า การคืนสินค้าทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 หมวดย่อย คือ สินค้าทีคืนเพราะมีปัญหา กับสินค้าที่คืนเพราะไม่มีปัญหา

4.2.1.1.1.) สินค้าที่คืนเพราะมีปัญหา

หากสินค้าที่ท่านซื้อมีปัญหาภายใน 7 วันแรกเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ทันทีหรือยินดีคืนเงินเต็มจำนวน แต่สินค้าของท่านต้องมีปัญหาจริง เราอาจปฏิเสธคำขอคืนเงินในบางกรณีหากเราพบว่าหลักฐานนั้นเป็นเท็จ มีการขอเงินคืนอย่างไม่เหมาะสม หรือมีพฤติกรรมหลอกลวงอื่นๆ ที่ส่งผลให้เราต้องทำการแย้ง

4.2.1.1.2.) สินค้าที่คืนเพราะไม่มีปัญหา

หากท่านต้องการคืนสินค้าที่ไม่ได้มีปัญหา เราอาจจะปฏิเสธการขอคืนสินค้าได้ ท่านอาจจะไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ทางเราขอสงวนสิทธิในการไม่รับคืนสินค้าหลังวันเวลาที่ระบุไว้บนบิล นอกจากเงื่อนไขจะระบุไว้เป็นอื่น และเราอาจปฏิเสธคำขอคืนเงินในบางกรณีหากเราพบว่าหลักฐานนั้นเป็นเท็จ มีการขอเงินคืนอย่างไม่เหมาะสม หรือมีพฤติกรรมหลอกลวงอื่นๆ ที่ส่งผลให้เราต้องทำการแย้ง

4.2.1.1.2.1.) ค่าปรับการคืนสินค้า

ค่าปรับการคืนสินค้าใช้กับกรณีที่สินค้าที่ท่านคืนไม่ได้มีปัญหาเท่านั้น กรณีที่ท่านได้รับสินค้าที่มีปัญหาทางเรายินดีรับผิดชอบให้อย่างเต็มที่

4.2.1.1.2.1.1.) ค่าเข้าสต็อกใหม่

สำหรับสินค้าทุกประเภท เมื่อท่านคืนโดยที่สินค้าไม่ได้มีปัญหา ท่านจะต้องเสียค่าเข้าสต็อกใหม่เป็นจำนวน 10% ของราคาสินค้าเต็มจำนวน นอกจากกรณีที่สินค้ามีปัญหาจริงหรือระบุตามเงื่อนไขไว้อย่างอื่น

4.2.1.1.2.1.2.) ค่าปรับความเสียหายสินค้า

หากท่านคืนสินค้าและสินค้าที่ท่านส่งกลับมาคืนยังเราเสียหาย ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายตามจริงแต่เพียงผู้เดียว และจะถูกหักจากยอดเงินคืนของท่านในรูปแบบค่าปรับความเสียหายสินค้า

4.2.1.2.) การคืนเครื่องขุด

เครื่องขุดโดยปกติจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษที่อนุมัติโดยเรา เราอาจจะปฏิเสธการขอคืนสินค้าได้ และท่านจะไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากเจอปัญหาเรายินดีบริการเปลี่ยนเครื่องขุดให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

4.2.1.2.1.) ค่าปรับการคืนเครื่องขุด

ค่าปรับการคืนเครื่องขุดใช้กับกรณีที่ท่านต้องการขอคืนเงินเท่านั้น กรณีที่ท่านได้รับสินค้าที่มีปัญหาทางเรายินดีรับผิดชอบให้อย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4.2.1.2.1.1.) ค่าคืนเครื่องขุด

เนื่องด้วยธรรมชาติของเครื่องขุด การคืนเครื่องขุดที่ไม่มีปัญหา ท่านจะต้องเสียค่าคืนเครื่องขุด นับเป็นวันตั้งแต่วันสั่งซื้อบนใบเสร็จ วันละ 500 บาท หากค่าคืนเครื่องขุดสูงกว่าราคาเครื่องขุดจากผู้ผลิตให้ยึดตามราคาเครื่องขุดจากผู้ผลิตแทน อิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เห็นสมควรโดยเรา เงื่อนไขนี้ครอบคลุมสำหรับเครื่องขุดเท่านั้น เพาเวอร์ซัพพลายและสินค้าอื่นๆจะไม่มีค่าคืนเครื่องขุดแต่จะยังมีค่าปรับการคืนสินค้าอื่น

4.2.1.2.1.2.) ค่าบริการกรณีคืนเครื่องขุด

เนื่องจากราคาเครื่องขุดได้รวมค่าบริการต่างๆของเราเข้าไปด้วย ซึ่งค่าบริการไม่สามารถคืนเงินได้ ทางเราจึงขอหักเพิ่ม 5,000 บาทจากเครื่องขุดแต่ละเครื่องที่ลูกค้าขอคืน

4.2.1.2.1.3.) ค่าเข้าสต็อกใหม่

เมื่อท่านคืนเครื่องขุดโดยที่ไม่ได้มีปัญหา ท่านจะต้องเสียค่าเข้าสต็อกใหม่เป็นจำนวน 10% ของราคาสินค้าเต็มจำนวน นอกจากกรณีที่สินค้ามีปัญหาจริงหรือระบุตามเงื่อนไขไว้อย่างอื่น

4.2.1.2.1.4.) ค่าปรับความเสียหายสินค้า

หากท่านคืนสินค้าและสินค้าที่ท่านส่งกลับมาคืนยังเราเสียหาย ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายตามจริงแต่เพียงผู้เดียว และจะถูกหักจากยอดเงินคืนของท่านในรูปแบบค่าปรับความเสียหายสินค้า

4.2.1.3.) ข้อยกเว้นการคืนสินค้า

สินค้าประเภทต่อไปนี้ไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าได้:

 • สินค้าที่สั่งผลิตเป็นพิเศษ
 • บริการ
 • สินค้าดาวน์โหลด
 • สินค้าเสมือนจริง
 • ซอฟต์แวร์
 • คูปองเงินสด
 • สินค้าประมูล
 • สินค้าที่ประเมินมูลค่าไม่ได้
 • สินค้าอุปโภค/บริโภค
 • อาหาร
 • สินค้าที่เน่าเปื่อยได้
 • สิ่งมีชีวิต
 • ซากศพ
 • ชิ้นส่วนมนุษย์
 • สินค้าที่มีกัมมันตรังสีอันตราย
 • วัตถุนิวเคลียร์
 • สารเคมีอันตราย
 • เชื้อโรค
 • อาวุธทุกชนิด
 • ยุทโธปกรณ์ทุกชนิด
 • สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากเราทุกอย่าง

4.2.2.) การเปลี่ยนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้าต้องเป็นไปตามที่เงื่อนไขการคืนสินค้าและ/หรือการคืนเครื่องขุดระบุ เมื่อเราได้ยืนยันสินค้าที่ท่านส่งคืนเพื่อเปลี่ยน เราจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่แบบเดิมให้แก่ท่าน ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนสินค้าได้ แต่สินค้าที่เปลี่ยนจะต้องมีมูลค่าเท่าเดิมหรือต่ำกว่า ในกรณีนี้เราจะสร้างคูปองเงินสดมูลค่าเท่ากับสินค้าของท่าน ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้จากเว็บไซต์ของเราด้วยคูปองเงินสดที่ได้รับ หากสินค้าที่ต้องการมีมูลค่าสูงกว่าคูปองที่ได้รับท่านสามารถจ่ายเงินส่วนต่างต่างหากได้ สำหรับสินค้าที่คืนเพราะมีปัญหาและ/หรือเครื่องขุด เราจะหักค่าปรับการคืนสินค้าทั้งหมดออกก่อนจึงจะคำนวนราคาสินค้าใหม่แล้วออกคูปองมูลค่าใหม่ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ

4.2.3.) การคืนเงิน

การคืนเงินต้องเป็นไปตามที่เงื่อนไขการคืนสินค้าและ/หรือการคืนเครื่องขุดระบุ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ

4.2.3.1.) ค่าปรับการคืนสินค้า

ค่าปรับการคืนสินค้าจะคิดเมื่อคำนวนค่าปรับออกมาทั้งหมด หักจากยอดจำนวนเต็มที่สั่งซื้อ ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินคืนของท่าน

4.2.3.1.1.) ค่าเข้าสต็อกใหม่

สำหรับสินค้าทุกประเภท เมื่อท่านคืนโดยที่สินค้าไม่ได้มีปัญหา ท่านจะต้องเสียค่าเข้าสต็อกใหม่เป็นจำนวน 10% ของราคาสินค้าเต็มจำนวน นอกจากกรณีที่สินค้ามีปัญหาจริงหรือระบุตามเงื่อนไขไว้อย่างอื่น

4.2.3.1.2.) ค่าคืนเครื่องขุด

เนื่องด้วยธรรมชาติของเครื่องขุด การคืนเครื่องขุดที่ไม่มีปัญหา ท่านจะต้องเสียค่าคืนเครื่องขุด นับเป็นวันตั้งแต่วันสั่งซื้อบนใบเสร็จ วันละ 500 บาท หากค่าคืนเครื่องขุดสูงกว่าราคาเครื่องขุดจากผู้ผลิตให้ยึดตามราคาเครื่องขุดจากผู้ผลิตแทน อิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เห็นสมควรโดยเรา เงื่อนไขนี้ครอบคลุมสำหรับเครื่องขุดเท่านั้น เพาเวอร์ซัพพลายและสินค้าอื่นๆจะไม่มีค่าคืนเครื่องขุดแต่จะยังมีค่าปรับการคืนสินค้าอื่น

4.2.3.1.3.) ค่าบริการกรณีคืนเครื่องขุด

เนื่องจากราคาเครื่องขุดได้รวมค่าบริการต่างๆของเราเข้าไปด้วย ซึ่งค่าบริการไม่สามารถคืนเงินได้ ทางเราจึงขอหักเพิ่ม 5,000 บาทจากเครื่องขุดแต่ละเครื่องที่ลูกค้าขอคืน

4.2.3.1.4.) ค่าปรับความเสียหายสินค้า

หากท่านคืนสินค้าและสินค้าที่ท่านส่งกลับมาคืนยังเราเสียหาย ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายตามจริงแต่เพียงผู้เดียว และจะถูกหักจากยอดเงินคืนของท่านในรูปแบบค่าปรับความเสียหายสินค้า

4.2.3.2.) ชำระด้วยเงินสดหรือการโอนเงิน

หากท่านเลือกชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือนัดรับเครื่องขุดที่เหมืองและชำระด้วยเงินสด ท่านจะได้รับเงินคืนในรูปการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ทางเรายืนยันว่าได้รับสินค้า และคำนวนค่าปรับในกรณีที่คืนสินค้าไม่มีปัญหา โปรดแจ้งเลขที่บัญชีที่ท่านต้องการเงินคืน เราจะโอนค่าสินค้าคืนให้ท่านภายใน 5 วันทำการ

4.2.3.3.) ชำระด้วยบิทคอยน์

เนื่องจากธรรมชาติความผันผวนของบิทคอยน์ หากท่านเลือกชำระด้วยบิทคอยน์อาจจะไม่สามารถรับเงินคืนในรูปบิทคอยน์หรือเงินสดได้ หลังจากที่ทางเรายืนยันว่าได้รับสินค้า และทดสอบอาการสินค้าเป็นอย่างที่ท่านแจ้ง เราจะคืนเงินให้ท่านตามระบบที่ท่านเลือกชำระเงิน

4.2.3.3.1.) ระบบ CoinPay

หากท่านเลือกชำระด้วยบิทคอยน์ผ่านระบบ CoinPay จะไม่สามารถรับเงินคืนในรูปบิทคอยน์หรือการโอนเงินคืน(รวมถึงเงินสด)ได้ หลังจากที่ทางเรายืนยันว่าได้รับสินค้า และทดสอบอาการสินค้าเป็นอย่างที่ท่านแจ้ง ท่านจะได้รับเป็นคูปองเงินสดตามราคาที่จ่ายตามที่กำหนดไว้โดยเราแทน

4.2.3.3.1.) ระบบ BitPay

หากท่านเลือกชำระด้วยบิทคอยน์ผ่านระบบ BitPay จะสามารถคืนเงินในรูปบิทคอยน์ได้ แต่จำนวนบิทคอยน์ที่ท่านจะได้รับจะถูกคำนวนใหม่ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ณ ตอนขอคืนเงิน อิงตามราคาสินค้า(บาทไทย)ในรายการสั่งซื้อของท่าน

5.) เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

5.1.) ภาษี

สินค้าทุกชิ้นที่จัดจำหน่ายโดยเราเสียภาษีอย่างถูกต้องทุกรายการตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

5.2.) การเปลี่ยนแปลงสัญญา

เราสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้และเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ๆ หรือเพิ่มเติมต่อการใช้บริการของคุณได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การปรับเปลี่ยนดังกล่าวและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะมีผลทันทีและจะรวมอยู่ในข้อตกลงนี้ การใช้บริการต่อของท่านนั้นจะถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้

5.3.) เนื้อหาของเว็บไซต์อื่น

เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาของเว็บไซต์และ/หรือบริษัทอื่นที่รวมอยู่ภายในหรือเชื่อมโยงมาจากเนื้อหาหรือบริการของเรา

5.4.) ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านยอมรับว่าบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหา กราฟิก อินเทอร์เฟซผู้ใช้ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ เนื้อหาการแก้ไข และสคริปต์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการปรับใช้งานบริการนั้นมีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเนื้อหาที่เราและ/หรือผู้ให้สิทธิ์ของ Invent Mining เป็นเจ้าของ และได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ ท่านยอมรับว่า ท่านจะไม่ใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ในลักษณะใดๆ เว้นแต่การใช้บริการเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับพาณิชย์ตามข้อตกลงนี้ ห้ามทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการในรูปแบบใดๆ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากข้อตกลงนี้อย่างชัดแจ้ง ท่านยินยอมที่จะไม่ปรับเปลี่ยน เช่า กู้ ขาย หรือแจกจ่ายบริการหรือเนื้อหาในลักษณะใดๆ และท่านจะไม่แสวงประโยชน์จากการใช้บริการในลักษณะใดๆ ที่ไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้ง

ชื่อ Invent Mining โลโก้ Invent Mining และเครื่องหมายการค้า กราฟิก และโลโก้ของ Invent Mining อื่นๆ ที่ใช้กับบริการต่างๆ นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนของ บริษัท สร้างค่าทรัพยากร จำกัด (Invent Mining Co., Ltd.) ในราชอาณาจักรไทย ท่านไม่ได้รับสิทธิ์หรือสิทธิ์ใช้งานซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายที่กล่าวข้างต้นใดๆ

5.5.) การสิ้นสุดและการระงับบริการ

หากท่านไม่ปฏิบัติตาม หรือเราสงสัยว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆในข้อตกลงนี้ เราอาจดำเนินการต่อไปนี้โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ (ก) ยุติข้อตกลงนี้และ/หรือบัญชีของท่าน และ/หรือ (ข) ตัดการเข้าถึงบริการของท่าน

นอกจากนี้เรายังสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ระงับ หรือหยุดการให้บริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) ได้ทุกเมื่อโดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบ และเราจะไม่รับผิดต่อท่านหรือบริษัทอื่นหากเราเลือกที่จะใช้สิทธิ์ดังกล่าว

5.6.) การปฏิเสธการรับประกัน และการจำกัดการรับผิด

เราไม่รับประกันหรือรับรองว่าการใช้บริการของท่านจะไม่หยุดชะงักหรือไม่มีข้อผิดพลาด และท่านยอมรับว่าเราอาจยกเลิกบริการเป็นระยะเวลาที่ไม่กำหนดเป็นครั้งคราว ยกเลิกบริการได้ทุกเมื่อ หรือจำกัดหรือปิดใช้งานการเข้าถึงบริการโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ

ท่านยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้ หรือความไม่สามารถในการใช้บริการนั้นเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง บริการและเนื้อหาทั้งหมดที่จัดให้ท่านผ่านบริการนั้น (ยกเว้นเราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง) มีการจัดให้ “ตามสภาพ”และ “ตามที่มี” เพื่อการใช้งานของท่านโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย รวมถึงการรับประกันความสามารถในการจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง และชื่อ

Invent Mining กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา หรือผู้ให้สิทธิ์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความเสียหายใดๆ ทั้งโดยทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นการลงโทษ ที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องที่เกิดจากการใช้บริการใดๆ หรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือเนื้อหาของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใดๆ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้เนื้อหาที่โพสต์ ส่ง หรือให้บริการผ่านบริการ แม้ว่าอาจมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้เหล่านี้

เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลที่ท่านส่งมาซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ แต่ท่านยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านส่งมานั้นเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และท่านปลดเปลื้องเราจากความรับผิดใดๆ ทั้งหมดที่มีต่อท่านสำหรับความสูญเสียหรือความรับผิดที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในลักษณะใดๆ

เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าบริการจะปราศจากความสูญเสีย ความเสียหาย การคุกคาม ไวรัส การแทรกแซง การถูกแฮ็ก หรือการโจมตีความปลอดภัยอื่นๆ และท่านจะปลดเปลื้องเราจากความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านต้องรับผิดชอบในการสำรองข้อมูลระบบของท่านเอง รวมถึงเนื้อหาใดๆ ที่ได้รับมาหรือเช่ามาผ่านบริการ

เราไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการข้อมูลที่คุณอาจได้รับในการดาวน์โหลดหรือสตรีมไฟล์ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูล

5.7.) การสละสิทธิ์และการชดเชย

การใช้บริการนี้ แสดงว่าท่านยอมรับตามที่กฎหมายกำหนด ที่จะชดเชยและไม่เอาผิดต่อ Invent Mining กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา และผู้ให้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่เกิดจากการละเมิดข้อตกลงนี้ของท่าน การใช้บริการของท่าน หรือการดำเนินการใดๆ ของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสวนการละเมิดข้อตกลงนี้ที่ต้องสงสัย หรือที่เกิดจากสิ่งที่ค้นพบหรือการตัดสินอันเกิดจากการละเมิดข้อตกลงนี้ ท่านยินยอมว่าท่านจะไม่ฟ้องหรือเรียกคืนค่าเสียหายจาก Invent Mining กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา และผู้ให้สิทธิ์อันเกิดมาจากการตัดสินใจที่จะลบหรือปฏิเสธที่จะประมวลผลข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆในการเตือนท่าน ในการระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการ หรือการดำเนินการใดๆ ระหว่างการสืบสวนการละเมิดที่ต้องสงสัย หรือที่เกิดจากข้อสรุปของเราว่าการละเมิดข้อตกลงนี้ได้เกิดขึ้นจริง ข้อบังคับว่าด้วยการสละสิทธิ์และการชดเชยนี้บังคับใช้กับการละเมิดทั้งหมดที่อธิบายไว้ในหรือกล่าวไว้ในข้อตกลงนี้

5.8.) กฎหมายที่กำกับดูแล

ข้อตกลงนี้และความสัมพันธ์ระหว่างท่านและเว็บไซต์เรา รวมถึงธุรกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับบริการ ได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

ปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ซื้อให้ฉัน

ตัวอย่างอีเมล

ที่รัก ได้โปรดซื้อสินค้าสุดเจ๋งนี้ให้หน่อยสิจ๊ะ? :-)

ซื้อเลย

ตัวเลือกการออกแบบ

E-mail Settings